Обучение бизнесу. Помощь предпринимателю
Главная » Уроки кредитування

Шість підступів кредитних договорів, або коли краще відмовитися від позики в банкуПісля відновлення видачі позик умови кредитних договорів стали ще жорсткішими, ніж до кризи. А деякі з них прямо суперечать законодавству і розраховані на незнання українцями законів. Інші ж відповідають закону і тому ще більш небезпечні. Шість можливих підступів договорів, при яких варто задуматися - а чи потрібен вам позику в цьому банку взагалі.

Сподіваємося, ця стаття допоможе багатьом уникнути фатальних помилок при оформленні чергового споживчого позики. Оскільки кредитний договір є договором приєднання, позичальник не може вимагати зміни його умов, а може тільки або погодиться з усіма умовами, або відмовитися від підписання договору в цілому.

Підстави відразу відмовитися від підписання кредитного договору

1. Наявність третейського застереження. 

Третейське застереження - умова, згідно з яким усі суперечки і розбіжності за договором передаються на розгляд третейського суду - недержавної організації, роль якої полягає у вирішенні суперечок між фізичними та юридичними особами. При наявності такої угоди сторони позбавлені можливості звернутися за правосуддям до суду загальної юрисдикції. Заява, подана до суду загальної юрисдикції, буде залишено останнім без розгляду.

При цьому рішення третейського суду обов'язково для сторін, і його виконанням займається держава. Оскаржити рішення третейського суду вкрай складно, так як існує обмежений перелік підстав, на яких це можна зробити. Крім того, судові витрати в третейському суді на порядок вище, ніж в суді загальної юрисдикції. У випадку, коли банк або інша фінансова організація нав'язує певний третейський суд (а часто і певного суддю), говорити про об'єктивність третейського розгляду не доводиться.

2. Спроби з боку кредитора змінити підсудність спорів за договором.

При цьому штучно створюються умови (наприклад, нав'язується додатковий поручитель - особа, запропоноване банком), при яких у разі несвоєчасного виконання клієнтом зобов'язань за договором, кредитор має право звернутися до суду не за місцем проживання позичальника, а за місцем проживання міфічного поручителя. У такому випадку, також як і у випадку з третейським судом, розраховувати на об'єктивність позичальникові не варто.

Тим не менш, слід пам'ятати, що спори пов'язані із захистом прав споживача можуть бути розглянуті за місцем проживання самого споживача. Тобто, заперечити умова договору споживчого кредитування як таке, яке носить дискримінаційний по відношенню до споживача характер, в будь-якому випадку можна в суді за своїм місцем проживання.

3. Згідно з угодою, позичальник зобов'язаний відшкодувати кредиторові в повному обсязі всі витрати, понесені останнім в зв'язку з порушенням договору позичальником, в тому числі на юридичні послуги тощо

Як правило, кредитор надає суду договір на надання якимсь третьою особою інформаційних, консультаційних, юридичних послуг, пов'язаних з договором кредитування, а також документи, що підтверджують їх оплату. Оскільки відповідальність позичальника не обмежена ніякої сумою, суд виносить рішення про покладення усіх цих витрат на позичальника.

4. Наявність угоди або застереження про задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки.

Таке застереження може передбачати або передачу кредитору право власності на предмет іпотеки, або його право продати предмет іпотеки від свого імені будь-якій особі. Причому, ні рішення суду, ні навіть виконавчий напис нотаріуса не потрібні. Наявність такого договору або застереження, є підставою для реєстрації права власності на предмет іпотеки.
Краще відмовитися від підписання кредитного договору.

5. Наявність у кредитному договорі умови про можливе підвищення процентної ставки.

Згідно частини другої статті 1056-1 Цивільного кодексу встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком або іншою фінансовою установою в односторонньому порядку. Частина третя цієї ж статті сказано, що умова щодо права банку, або іншої фінансової установи змінювати розмір процентів в односторонньому порядку, є нікчемним (тобто недійсним і не вимагає оспорювання).

Тим не менш, банки йдуть на хитрість, заздалегідь включаючи в кредитний договір умову, згідно з яким розмір відсотків збільшується при настанні певних обставин (наприклад, підвищення облікової ставки НБУ). У такому випадку, це вже не буде односторонньою зміною розміру відсотків, оскільки позичальник висловив свою згоду з такою умовою, підписавши договір. Наявність такої умови є підставою для відмови від підписання договору.

Іноді умова про можливе збільшення відсотків по кредиту може бути «завуальовано» під штрафну санкцію. Наприклад, у разі порушення позичальником умов договору (прострочення чергового платежу, несвоєчасного повідомлення про зміну платоспроможності і т.д.) розмір відсотків по кредиту зростає. Якщо вартість кредиту значно зростає навіть у зв'язку з мінімальним порушенням, з таким кредитом краще не зв'язуватися.

6. Договором передбачена можливість дострокового розірвання в односторонньому порядку.

Внаслідок дострокового розірвання договору кредиту позичальник повинен достроково повернути отриманий кредит.
Однак у випадку зі споживчим кредитом відповідно до частини 10 статті 11 Закону України «Про захист прав споживача» кредитор може вимагати повернення кредиту, строк виплати якого не настав тільки в таких випадках:

- затримання сплати частини кредиту та / або відсотків щонайменше на один календарний місяць; 
- перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; 
- несплати споживачем більше однієї виплати, яка перевищує п'ять відсотків суми кредиту; 
- іншого істотного порушення умов договору про надання споживчого кредиту.

Несуттєве порушення договору, наприклад, невчасне повідомлення про зміну місця проживання, не може служити підставою для його дострокового розірвання.

Відповідне повідомлення повинно бути вручено позичальникові не пізніше, ніж за 30 днів. Якщо протягом цього періоду часу позичальник усуне порушення, вимога кредитора втрачає силу.

Умови, які не можуть бути включені в договір споживчого кредитування:

1) вимога до позичальника надати відомості, що не стосуються його платоспроможності, і які не є необхідними для отримання кредиту (наприклад, щодо зміни сімейного статусу);

2) для надання кредиту необхідно передати як забезпечення повну суму або частину суми кредиту чи використати її повністю або частково для внесення на депозит, або викупу цінного паперу, або інших фінансових інструментів, крім випадків, коли споживач в такому випадку отримує таку ж або більшу відсоткову ставку, ніж ставка за його кредитом;

3) споживач зобов'язаний під час укладення договору укласти інший договір з кредитором або третьою особою, визначеною кредитором, крім випадків, коли укладення такого договору вимагається законодавством та / або коли витрати за таким договором прямо передбачені у складі сукупної вартості кредиту для споживача;

4) зміни в будь-яких витратах за договором, у тому числі зміна процентної ставки в односторонньому порядку.
22 октября 2018 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения