Обучение бизнесу. Помощь предпринимателю
Главная » Если есть что вкладывать

Сайт фонду гарантування вкладівФонд гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « РАДИКАЛ БАНК» — є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ( Свідоцтво №209 ).

Фонд є державною, спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та забезпечує захист інтересів вкладників банків.

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладами громадян, розміщеними в банках — учасників Фонду в національній та іноземній валюті, включаючи відсотки, нараховані на момент настання недоступності вкладів.

Фонд функціонує на засадах, встановлених Законом України від 23 лютого 2012 року №4452-VI « Про Систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Більш детальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні можна отримати, звернувшись до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за адресою:

01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33Б

Розм ір с уми гарантованого відшкодування за вкладами, включаючи відсотки

Шановні клієнти!

Згідно Рішення адміністративної ради Фонду від 21.08.2012 за № 27, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.08.2012 за № 1452/21764 та набрало чинності 17.09.2012 року, розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду, становить до 200 000 грн.

www.fg.gov.ua/legislation/

Контактні телефони:

Горячие новости

Роз'яснення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Роз’яснення щодо поширення гарантій за вкладами" від 30.10.2015 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

  • admin
  • Ноябрь 4, 2015
  • 102
  • 0 Комментариев

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

від 30 жовтня 2015 року

Роз’яснення щодо поширення гарантій за вкладами

У зв’язку з появою у пресі інформації про продаж вкладниками депозитів через Інтернет або інші ресурси та значну увагу ЗМІ і вкладників до такої інформації Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вважає за необхідне надати роз’яснення про умови гарантування вкладів та порядок отримання відшкодування, що спрямоване на підвищення рівня обізнаності про функціонування  системи гарантування вкладів та покликане допомогти громадянам приймати свідомі та виважені рішення щодо розміщення своїх коштів у банках.

Відповідно до законодавства України, усі вкладники, які розмістили кошти в банку-учаснику Фонду на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом оформлення іменного депозитного сертифіката в національній чи в іноземній валюті автоматично підпадають під гарантію Фонду. Відшкодування за такими вкладами відбувається за рахунок коштів, акумульованих Фондом, але не більше ніж 200 тисяч гривень.

Саме тому, вкладники банків, розмістивши кошти в банку в межах гарантованого розміру відшкодування, можуть бути впевнені в захисті своїх заощаджень. Також, отримати свої кошти в межах гарантованої суми відшкодування вкладники можуть самостійно, дотримавшись усіх процедур, та без допомоги сторонніх осіб.

Процедура виведення неплатоспроможних банків з ринку та порядок отримання коштів вкладниками своїх коштів є наступною. У разі віднесення Національним банком України банку до категорії неплатоспроможних, Фонд запроваджує в такий банк тимчасову адміністрацію та призначає уповноважену особу на три місяці, а в системо важливі банки на шість місяців, з можливістю одноразового подовження даного стоку ще на один місяць. Про запровадження в банку тимчасової адміністрації Фонд повідомляє вкладників шляхом розміщення інформації на сайті Фонду та опублікування відповідного оголошення в газеті «Голос України».

Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники неплатоспроможного банку можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Виплати за зазначеними договорами здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, але не більше 200 тисяч гривень.

Порядок виплат коштів вкладникам після дії тимчасової адміністрації залежить від визначеного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку. Якщо в ході тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку залучається інвестор, то зобов’язання перед вкладниками щодо повернення коштів за вкладами щонайменше в сумі, що не перевищує 200 тисяч гривень, переходять до інвестора. Якщо продаж банку не відбувся, то Національний банк України приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. В такому випадку виплати коштів за вкладами здійснюються Фондом усім вкладникам незалежно від закінчення строку дії договору і розпочинаються не пізніше ніж через сім днів з дня відкликання банківської ліцензії. При цьому отримати кошти вкладники можуть звернувшись у визначений банк-агент Фонду.

На сьогоднішній день банками-агентами Фонду є 11 банків: ПАТ «УкрСиббанк», АТ «ІМЕКСБАНК», ПАТ «Банк «Київська Русь», АТ КБ «ХРЕЩАТИК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПуАТ «ФІДОБАНК», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Укрінбанк». Мережа філій і відділень даних банків по Україні перевищує 5 709 установ, що забезпечує доступність отримання коштів вкладниками.

Вкладники, вклади яких перевищують 200 тисяч гривень, після  відкликання НБУ банківської ліцензії та ліквідацію банку матимуть право подати кредиторські вимоги на ім’я уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Задоволення вимог кредиторів здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Всю інформацію про функціонування Фонду гарантування вкладів, умови гарантування і відшкодування коштів за вкладами, порядок здійснення виплат вкладники можуть отримати на офіційній сторінці Фонду або зателефонувавши за номером гарячої лінії Фонду: 0-800-308-108. Окрім цього, офіційні повідомлення Фонду публікуються в газеті «Голос України».

Додатково повідомляємо, що процент вкладників, чиї вклади не перевищують 200 000 грн. складає 99,3%. Іншими словами, вклади 99,3% вкладників повністю підпадають під гарантії Фонду. Також зазначаємо, що за 16-ть років існування Фонд гарантування здійснив виплати коштів понад 630 тис. вкладникам на загальну суму понад 18,2 млрд грн.

Відділ зв’язків з громадськістю

та міжнародними організаціями

Гарантування вкладів

Розміщуючи депозит у ПАТ "Ідея Банк", Ви можете бути впевнені в захищеності Ваших коштів, оскільки ПАТ "Ідея Банк" є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво учасника Фонду №058, дата реєстрації 02.09.1999 р.)

Кожному вкладнику банку Фонд гарантує відшкодування коштів за його вкладом та відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів, але не більше 200 тисяч гривень.

Фонд гарантує кошти у готівковій і безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, розміщені вкладниками на умовах договору банківського вкладу, банківського рахунку або шляхом оформлення іменного депозитного сертифікату. Виплати гарантованої суми здійснюється Фондом у національній валюті України.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день призначення ліквідатора банку.

Детальнішу інформацію можна дізнатися:

за телефоном: 0-800-308-108 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні),

за адресою: 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-Б,

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

— держ. спеціалізована установа, яка виконує функції держ. управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Утворений відповідно до указу Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників комерційних банків України» від 10.IX 1998. Правовий статус, орг. структура, завдання, основні засади функціонування Ф. г. в. ф. о. порядок формування коштів та відшкодування вкладів вкладниками банків — учасників (тимчас. учасників) Фонду, а також регулювання відносин між ним, КМ України та НБУ визначені Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (2001) та положенням про Фонд, яке затверджується КМ України і НБУ. Осн. завданням Фонду є забезпечення захисту інтересів осіб фізичних — вкладників комерц. банків та створення фін. можливостей для відшкодування їм коштів у разі неможливості виконання банками вимог вкладників щодо повернення належних їм коштів. Відповідно до покладених на нього завдань Ф. г. в. ф. о. організовує і здійснює своїм коштом виплати вкладникам банків-учасників або тимчасових учасників Фонду гарантованих сум відшкодування за їх вкладами, які стали недоступними.

Джерелами формування коштів Фонду є: початкові, регулярні та спеціальні збори з банків-учасників; кошти, внесені НБУ; доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в держ. цінні папери України; кредити, залучені від КМ України, НБУ, банків та іноз. кредиторів; пеня, яку сплачують банки-учасники за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду; доходи від депозитів, розміщених Ф. г. в. ф. о. в НБУ та ін. Учасниками Фонду є банки, зареєстровані в Держ. реєстрі банків, який ведеться НБУ, та мають банк, ліцензію на право здійснювати банк, діяльність. Участь зазнач, банків у Фонді, крім ВАТ «Державний ощадний банк України», є обов'язковою. Тимчас. учасниками Фонду є банки, які не виконують встановлених НБУ екон. нормативів щодо достатності капіталу, платоспроможності та/або яким зупинено дію банків, ліцензії. Ф. г. в. ф. о. гарантує кожному вкладникові банку-учасника відшкодування коштів за його вкладами, включаючи проценти (відсотки), в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1 200 грн. по вкладах у кожному з таких банків. Цей розмір відшкодування коштів за вкладами може бути збільшений залежно від тенденцій розвитку фін. ринку. Недоступність вкладів — це неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора банку — учасника Фонду.

В межах своєї компетенції Ф. г. в. ф. о. має право: видавати нормат.-прав. акти, які є обов'язковими до виконання банками-учасника-ми; встановлювати для банків-учасників тимчас. обов'язкові стандарти — вимоги до банків щодо їх членства у Фонді; переводити банки у категорію тимчасових учасників; виключати банки з числа учасникш або тимчас. учасників; порушувати перед НБУ питання про застосування до банку-учасника заходів впливу; брати участь у перевірках банку-учасника, які здійснюються НБУ; контролювати повноту і своєчасність перерахування зборів до Фонду; одержувати від НБУ інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, та ін. Кер. органами Ф. г. в. ф. о. є адміністративна рада та виконавча дирекція. Адм. рада координує роботу Фонду, здійснює контроль і нагляд за його діяльністю, приймає рішення у межах своїх повноважень, несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань та здійснення ним своїх функцій. Складається з двох представників КМ України, двох представників НБУ і одного представника асоціації банків. Очолює раду голова, який щорічно обирається нею з-поміж її членів. Рішення адм. ради є обов'язковими до виконання банками-учасниками (тимчас. учасниками). Викон. дирекція займається питаннями поточ. діяльності Фонду. її очолює директор-розпорядник, який призначається на посаду та звільняється з неї адм. радою.

У Фонду гарантування вкладів закінчилися гроші

Фото gazeta.ua

В кладчики ликвидируемых банков могут не дождаться обещанных государством страховых выплат в размере до 200 тыс грн.

У Фонда гарантирования вкладов физлиц - ФГВФЛ - на это нет денег.

Активы учреждения на 1 июня 2015 года составляли 6,8 млрд грн, но это фикция.

Согласно закона "О системе гарантирования вкладов физлиц" размер средств фонда не может быть ниже 2,5% от суммы всех депозитов, гарантированных государством.

На начало июня 2015 года под гарантии фонда попадает 228 млрд грн из 425 млрд грн всех депозитов физлиц. То есть фонд не имеет права допустить, чтобы его активы сократились до отметки меньше 5,7 млрд грн.

Другими словами, сейчас фонд может потратить на выплаты всего 1,1 млрд грн. Для сравнения: только в мае 2015 года он потратил на выплаты 1,4 млрд грн. Это в несколько раз больше регулярных взносов, которые платят фонду банки-участники за квартал.

При этом уже известно, что по банкам, которые находятся в стадии ликвидации, включая Брокбизнесбанк и банк "Форум", задолженность государства по вкладам до 200 тыс грн достигла 5-6 млрд грн.

Именно поэтому фонд недавно обратился в НБУ с просьбой выделить ему кредит в размере 4,2 млрд грн для проведения выплат.

Однако по состоянию на 16 июня регулятор так и не выдал фонду займ. Возможно, он не будет выделен и в ближайшем будущем. Дело в том, что по законодательству НБУ имеет право выдавать фонду только краткосрочные ссуды.

В ФГВФЛ надеются, что кредит будет выделен минимум на год, но в Нацбанке, похоже, сомневаются, что фонд вернет эти деньги вовремя. Пока там думают, как обезопасить себя от ответственности за выдачу заведомо невозвратного кредита.

Тем более, что по рынку поползли слухи об отставке главы НБУ Степана Кубива. Скорее всего, он не хочет брать на себя ответственность за выдачу столь крупного займа и попытается переложить эту проблему на своего сменщика.

По подсчетам фонда речь идет о 4,2 млрд грн. Однако кредит - не безвозвратная помощь. Его надо как-то возвращать.

За всю историю существования ФГВФЛ выплатил вкладчикам 44 банков 7,7 млрд грн компенсации. При этом вернуть в казну за счет ликвидации этих банков удалось всего 3,6% от выплаченных компенсаций, то есть около 300 млн грн.

В фонде неофициально утверждают, что обычно на ликвидацию к ним попадают не банки, а "пустышки", из которых все уже "выведено" и украдено. В первую очередь, это касается ликвидных залогов и кредитов, выданных инсайдерам. Не секрет, что часть активов банков растворяется и в ходе самой ликвидации.

Так было, например, с банком "Таврика". На момент введения туда временной администрации активы финучреждения составляли 4,9 млрд грн, а ликвидационная масса банка в итоге составила всего 200 млн грн.

Другой яркий пример - "ЭРДЭ банк". Из 457 млн грн, выплаченных фондом вкладчикам, вернуть за счет продажи его активов удалось всего 13,5%.

Фонд на своєму сайті публікує подяки вдячних вкладників за повернені гроші. Джерело fg.gov.ua

То есть ликвидация банков - дело заведомо убыточное. Из предстоящих к выплате 4,2 млрд грн по депозитам проблемных финучреждений фонд сможет вернуть максимум 10-12% за счет распродажи активов.

Таким образом, "дырка" в балансе самого фонда до конца 2015 года может вырасти до 3,8 млрд грн. То есть кредит Нацбанка окажется невозвратным.

Конечно, такой кредит может быть пролонгирован или возвращен при условии выдачи нового в таком же размере. Однако вряд ли это понравится международным аудиторам и МВФ, которые проверяют такие операции НБУ.

Кроме того, выдачей заведомо невозвратных кредитов НБУ в будущем могут заинтересоваться и правоохранительные органы.

Вторым способом исполнить требования закона относительно неснижаемого остатка в фонде может быть его финансирование за счет госбюджета. В законе о госбюджете-2015 такие расходы не предусмотрены, поэтому ФГВФЛ рассчитывать на дотации пока не приходится.

2 июня народный депутат Валерий Дубиль зарегистрировал в Верховной раде законопроект. который позволит Кабмину выпустить ОВГЗ и обменять их на векселя, выпущенные ФГВФЛ.

Срок погашения таких векселей в документе не оговаривается. Схема финансирования выглядит странно. В том плане, что фонду придется погасить эти векселя живыми деньгами. Где он их возьмет - пока никому не известно.

Бюджетный комитет парламента рекомендовал принять этот законопроект только в том случае, если сначала будет принят другой законопроект. Этот весьма одиозный документ вряд ли будет утвержден. Он вводит ответственность банков за "манипулирование на денежно-кредитном рынке".

Кроме того, авторы хотят обязать акционеров банка и его руководство отвечать по долгам учреждения всем своим имуществом. Законопроект также расширяет полномочия фонда и дает ему право выпуска финансовых векселей.

2 июня Главное научно-экспертное управление парламента дало негативное заключение на этот законопроект и рекомендовало его доработать.

Таким образом, фонд попал в замкнутый круг. Без законодательных изменений он не может рассчитывать на бюджетное финансирование, а сам законопроект точно не будет принят парламентом, так как задевает интересы влиятельных депутатов.

Скорее всего, именно поэтому НБУ не выдает фонду кредит. Пока что нет никаких гарантий, что он сможет рассчитаться по своим долгам.

Председатель НБУ Степан Кубив и директор-распорядитель ФГВФЛ Василий Пасечник на письменные вопросы ЭП не ответили.

Источники:
radicalbank.com.ua, www.dt-kt.com, www.ideabank.ua, leksika.com.ua, www.epravda.com.ua

Следующие записи:19 октября 2018 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения