Обучение бизнесу. Помощь предпринимателю
Главная » Банковский вклад

Фонд гарантування вкладів фізичних осібФонд гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Notice. Undefined index: y in /home/fg/fg.gov.ua/templ/modules/news on line 37

Новини

На підставі постанови Правління Національного банку України від 19.01.2015 № 35/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 19.01.2015 № 11 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ПРОФІН БАНК», згідно з яким з 20.01.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ» (далі – ПАТ «ПРОФІН БАНК»), код ЄДРПОУ 09806437, МФО 334594, місцезнаходження: вул. Дмитрівська, буд. 69, м. Київ, 01135.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) від 19.01.2015 № 9 від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» (далі – ПАТ «БАНК ФОРУМ») код ЄДРПОУ 21574573, МФО 322948, місцезнаходження: б-р Верховної Ради, буд. 7, м. Київ, 02100, з 19.01.2015 відсторонено начальника відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Соловйову Наталію Анатоліївну.

У зв’язку з прийняттям виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 14.01.2015 рішення № 2 про початок ліквідації ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» Фонд з 21.01.2015 розпочинає виплати коштів вкладникам даного банку.

Для отримання коштів вкладники ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» з 21.01.2015 по 26.02.2015 включно можуть звертатись до установ банку-агента Фонду ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далі – ПАТ «АЛЬФА-БАНК»). Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться відповідно до Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було проведено додатковий відбір осіб за напрямом діяльності «Юридичні консультанти», та суб’єктів оціночної діяльності.

Новини

Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 01 січня 2015 року складає 16,9 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює виведення з ринку 35 неплатоспроможних установ.

З 16 січня 2015 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» (далі – АТ «КБ «ЕКСПОБАНК») починає виплати коштів вкладникам за договорами, строк дії яких закінчився по 25 вересня 2015 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати коштів будуть здійснюватися протягом терміну дії тимчасової адміністрації через установи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

15.01.2015

З метою зменшення витрат на оренду офісного приміщення банку ПАТ «ТЕРРА БАНК» було укладено новий договір оренди приміщення.

Місцезнаходження ПАТ «ТЕРРА БАНК» та адреса для листування і прийому громадян є наступною: вул. Глибочицька, 40-У, м. Київ.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 13.01.2015 № 9 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАЙМ-БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) прийнято рішення від 14.01.2015 № 2 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАЙМ-БАНК» та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Кадирова Владислава Володимировича строком на 1 рік з 14.01.2015 по 13.01.2016 включно.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє, що керуючись частиною третьою статті 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 29 грудня 2015 року виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення про затвердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (протокол № 270/14).

14.01.2015

У зв’язку з прийняттям виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.12.2015 рішення № 164 про запровадження з 26.12.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Банк "Фінанси та Кредит" є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2012 N 27 "Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами" . Фонд збільшив розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду до 200 000 грн.

Порядок отримання відшкодування

Вкладник набуває права на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Розрахунки з вкладниками

Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів.

Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів не пізніше семи днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить тридцять робочих днів з дня отримання від Фонду коштів. У даний період подавати до Фонду заяву про виплату гарантованої суми відшкодування не потрібно.

Виплата сум відшкодування вкладникам, які не звернулися за одержанням коштів протягом тридцяти робочих днів з дня отримання банком-агентом коштів Фонду, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду їхніх індивідуальних письмових звернень до Фонду.

www.fg.gov.ua/depositors/examples/

До заяви додаються:

  • копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) - сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце реєстрації, проживання або місце перебування;
  • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

Якщо відшкодування сплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам), додатково до зазначених документів надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи(рішення cуду тощо).

Для отримання відшкодування на правах спадщини спадкоємець додатково до зазначених документів подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

Якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

ФГВФО визнав неплатоспроможним ще один банк

Фонд гарантирования вкладов предложил НБУ ликвидировать Экспобанк

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Укоопспилка"

Суд не дозволив ліквідувати банк "Форум" нардепа Новинського

В ПроФин Банк введена временная администрация

В новом году обещают закрыть 20 банков

ФГВФО надав другий шанс п'ятьом проблемним банкам

Фонд гарантування вкладів продовжив тимчасову адміністрацію в п'яти банках

У 2015 р. на докапіталізацію банків уряд спрямує 36 млрд грн, на ФГВФО - 20 млрд грн

Кабмін хоче без обмежень випускати держоблігації для докапіталізації банків і ФГВФО

ФГВФО вирішив поекономити на вкладниках БГ Банку

Новини

Проект USAID « Розвиток фінансового сектору» (FINREP ), що фінансується Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID ) та впроваджується компанією «BoozAllenHamiltonInc .», оголошує конкурс на посаду спеціаліста з оцінки активів українських банків для надання рекомендацій з вдосконалення методології та стандартів оцінки банківських активів з метою подальшого розвитку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.

28.05.2012

Відповідно до статті 32 Закону України « Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» 29 травня 2012 року закінчується строк позовної давності за зверненнями вкладників ВАТ КБ « Причорномор’я». процедура ліквідації якого розпочалась з 25 травня 2009 року.

Источники:
www.fg.gov.ua, www.fg.gov.ua, www.fcbank.com.ua, news.meta.ua, fgvfl.design.kiev.ua

Следующе статьи16 октября 2018 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения